BOOK-KEEPER

Kancelaria Biegłych Rewidentów

znajdziesz właściwą drogę...

Doradztwo W ZAKRESIE organizacji i funkcjonowania rachunkowości

• opracowanie dokumentacji rachunkowości

• opracowanie instrukcji obiegu dokumentów

• opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnych

• innych związanych z rachunkowością i kontrolą wewnętrzną wg potrzeb klienta

• doradztwo w zakresie stosowania i interpretacji MSSF

Doradztwo podatkowe

• bieżący nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem

• sporządzanie odwołań od decyzji skarbowych

• reprezentowanie klienta oraz prowadzenie rozmów z organami podatkowymi

• wszelkie doradztwo w zakresie polskiego prawa podatkowego

• ceny transferowe

Świadczone przez Nas usługi doradcze mają na celu w szczególności rozstrzyganie zawiłości prawa podatkowego i bilansowego sprawiających problemy służbom finansowym klienta, pomoc w doskonaleniu zawodowym pracowników klienta celem usamodzielnienia ich na zajmowanym stanowisku, pomoc w zakresie usprawnienia organizacji systemu rachunkowości klienta.

Szkolenia

W zakresie szkoleń proponujemy wykonanie tych usług dla indywidualnych firm i ich pracowników wg wzajemnie uzgodnionej tematyki. Celem prowadzonych szkoleń jest przedstawienie oraz wyjaśnienie pracownikom problemów wynikających z ciągle zmieniających się przepisów szczególnie w dziedzinie podatków i rachunkowości, a następnie przybliżenie obowiązków z nich wynikających w zakresie ewidencji i rozliczeń z uwzględnieniem charakterystyki działalności jednostki.

Biznes plany i wnioski kredytowe

Dbając o rozwój i sprawność działania naszych klientów proponujemy sporządzanie, bądź doradztwo w tym zakresie, planów biznesowych niezbędnych do realizacji zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych, wniosków kredytowych – zgodnie z wymogami stawianymi przez bank jak również wniosków w zakresie udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

Nawigacja

SIEDZIBA

 

Kontakt

Księgowy Bielsko-Biała

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 4/1b

Kontakt

Tel./ fax:

33 811 55 87

33 811 55 89

Wyślij wiadomość

info@book-keeper.pl