BOOK-KEEPER

Kancelaria Biegłych Rewidentów

znajdziesz właściwą drogę...

Książki przychodu i rozchodu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych opiera się na stałej współpracy z naszymi klientami. W zakres oferowanej usługi w zależności od potrzeb klienta oprócz standardowego prowadzenia ksiąg wchodzi sporządzanie list płac i rozliczenia z ZUS, sporządzanie wniosków kredytowych oraz innych dodatkowych raportów niezbędnych dla efektywnego zarządzania jednostką. Ponadto oferujemy prowadzenie ksiąg bezpośrednio w siedzibie klienta.

W powyższym zakresie bierzemy pełną odpowiedzialność za realizowane przez Nas świadczenia. Udzielenie gwarancji jest niezwykle ważne z punktu widzenia potencjalnego klienta. Zabezpiecza ono usługodawcę przed stratami finansowymi będącymi skutkiem niewłaściwego wywiązywania się biura ze swoich obowiązków.

Obsługiwane przez nas jednostki mają pełny dostęp do własnych danych finansowych – w zależności od potrzeb dostosowujemy układ raportów i analiz finansowych dzięki czemu służą one z powodzeniem dla celów rachunkowości zarządczej. Wszystkie dokumenty sporządzane w ramach prowadzonej usługi są weryfikowane przez biegłego rewidenta sprawującego bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi zlecenie.

Książki przychodu i rozchodu

Wybierz bezpieczny kierunek

Nawigacja

SIEDZIBA

 

Kontakt

Księgowy Bielsko-Biała

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 4/1b

Kontakt

Tel./ fax:

33 811 55 87

33 811 55 89

Wyślij wiadomość

info@book-keeper.pl