POLITYKA PRYWATNOŚCI / POLITYKA COOKIES 

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku
do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu 

 • Adresy IP Użytkownika
 • Cookies (tzw. ciasteczka)
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • Informacja o przeglądarce użytkownika
 • E-mail
 • Imię i nazwisko

2. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer 

3. Sposób wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

 4. Kontakt z Użytkownikiem

Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres info@book-keeper.pl

5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Każdy Użytkownik może pisemnie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

6. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kancelaria Biegłych Rewidentów „Book-Keeper” Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 4/1b, 43-300 Bielsko-Biała

2) Z administratorem można kontaktować się: za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@book-keeper.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 1. administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 2. w jakim wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. kontaktu zwrotnego ze strony kancelarii po kontakcie z Państwa strony za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
 5. ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 6. wykonania obowiązków prawnych administratora w związku z prowadzona działalnością gospodarczą – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 7. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – marketingu produktów i usług oraz przygotowania oferty – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 8. tworzenia zestawień analiz i statystyk – na potrzeby wewnętrzne administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO   

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora jako podmioty przetwarzający na podstawie zawartej umowy powierzenia.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat .

6)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług .

9)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

7. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek) 

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych

d)  Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. „

e)  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f)   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

g)  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 8.  Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz  poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

c) Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania

9. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Nawigacja

SIEDZIBA

Kontakt

Księgowy Bielsko-Biała

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Paderewskiego 4/1b

Kontakt

tel. 33 811 55 87

fax. 33 811 55 89

Wyślij wiadomość

info@book-keeper.pl